GUCCI > 상품안내

본문 바로가기

여성의류

여성의류 GUCCI

본문

구찌 2024 S/S 셋업

IMFORMATION
■ SIZE : S M L
■ MATERIAL : ITALY IMPORTS OF FABRIC
■ DELIVERY : 10~14 DAYS
■ CODE : ST1
※ 문의 및 상담은 사진과 함께 카톡주세요 (우측하단에 카톡 바로가기창을 이용해주세요)
※ 저희는 채널을 운영하지 않습니다 사칭하는 채널 조심하세요!
※ 구매대행 특성상 단순변심에 의한 교환 및 환불은 불가합니다!!
※ 의류는 소량제작 상품이어서 빠른 품절이 될 수 있습니다
※ 배송일은 10~14일 기준 통관일정에 따라 변동이 될수 있습니다

(통관일정에 따른 배송지연은 환불사유가 될수 없습니다)


f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703658998_9322.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659005_8513.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659006_612.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659009_361.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659010_2026.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659011_3118.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659012_332.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659013_8102.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659015_1857.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659017_2975.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659018_5447.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659019_4269.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659020_9439.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659022_6158.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659023_5051.jpg
f95a5e832d7d3940bbe6c118185d8319_1703659027_3291.jpg
 


Address : Harbour City, 3-27 Canton Rd., Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Tel : 86 +186 8847 9391
Copyright © www.imisazzi.net All rights reserved.