MIU MIU > 상품안내

본문 바로가기

여성의류

여성의류 MIU MIU

본문

미우미우 2023 SS 데님 블라우스

IMFORMATION
■ SIZE : S M L
■ MATERIAL : ITALY IMPORTS OF FABRIC
■ DELIVERY : 10~14 DAYS
■ CODE : 여성의류303
※ 문의 및 상담은 사진과 함께 카톡주세요 (우측하단에 카톡 바로가기창을 이용해주세요)
※ 저희는 채널을 운영하지 않습니다 사칭하는 채널 조심하세요!
※ 구매대행 특성상 단순변심에 의한 교환 및 환불은 불가합니다!!
※ 의류는 소량제작 상품이어서 빠른 품절이 될 수 있습니다
※ 배송일은 10~14일 기준 통관일정에 따라 변동이 될수 있습니다

(통관일정에 따른 배송지연은 환불사유가 될수 없습니다)


517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563616_1165.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563618_6291.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563618_7027.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563618_8245.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563618_9589.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563619_1145.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563619_1886.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563622_5964.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563624_4917.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563624_5646.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563626_1164.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563629_1492.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563629_5241.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563629_5782.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563630_0293.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563631_8276.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563633_1697.jpg
517246dcebb0b98c44347b8902f30cfa_1691563633_7592.jpg
 


Address : Harbour City, 3-27 Canton Rd., Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Tel : 86 +186 8847 9391
Copyright © www.imisazzi.net All rights reserved.