HERMES > 상품안내

본문 바로가기

악세사리

악세사리 HERMES

본문

에르메스 팔찌

IMFORMATION
■ MATERIAL : 각인 디테일 최상급 (925 SILVER/ brass / V GOLD ) 
■ DELIVERY : 10~14 DAYS
■ CODE : ACC
※ 문의 및 상담은 사진과 함께 카톡주세요 (우측하단에 카톡 바로가기창을 이용해주세요)
※ 저희는 채널을 운영하지 않습니다 사칭하는 채널 조심하세요!
※ 구매대행 특성상 단순변심에 의한 교환 및 환불은 불가합니다!!
※ 배송일은 10~14일 기준 통관일정에 따라 조금씩 변동 가능합니다

(통관일정에 따른 배송지연은 환불사유가 될수 없습니다)


df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351753_5006.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351765_6528.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351765_7814.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351765_8384.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351765_8982.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_0431.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_1125.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_1578.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_2049.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_2516.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_5308.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_575.jpg
df04d441531fd67a689ded3998c00254_1680351770_6737.jpg
 


Address : Harbour City, 3-27 Canton Rd., Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Tel : 86 +186 8847 9391
Copyright © www.imisazzi.net All rights reserved.