Van Cleef & Arpels > 상품안내

본문 바로가기

악세사리

악세사리 Van Cleef & Arpels

본문

반클리프 목걸이

IMFORMATION
■ MATERIAL : 각인 디테일 최상급 (925 SILVER/ brass / V GOLD ) 
■ DELIVERY : 10~14 DAYS
■ CODE : ACC
※ 문의 및 상담은 사진과 함께 카톡주세요 (우측하단에 카톡 바로가기창을 이용해주세요)
※ 저희는 채널을 운영하지 않습니다 사칭하는 채널 조심하세요!
※ 구매대행 특성상 단순변심에 의한 교환 및 환불은 불가합니다!!
※ 배송일은 10~14일 기준 통관일정에 따라 조금씩 변동 가능합니다

(통관일정에 따른 배송지연은 환불사유가 될수 없습니다)


5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950915_9911.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950915_7369.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950915_8697.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950916_0575.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950916_1696.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950916_2245.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950916_3572.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950920_0851.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668950920_6941.jpg
 


Address : Harbour City, 3-27 Canton Rd., Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Tel : 86 +186 8847 9391
Copyright © www.imisazzi.net All rights reserved.