CARTIER > 상품안내

본문 바로가기

악세사리

악세사리 CARTIER

본문

까르띠에 팔찌

IMFORMATION

■ MATERIAL : 각인 디테일 최상급 (925 SILVER/ brass / V GOLD ) 
■ DELIVERY : 10~14 DAYS
■ CODE : ACC
※ 문의 및 상담은 사진과 함께 카톡주세요 (우측하단에 카톡 바로가기창을 이용해주세요)
※ 저희는 채널을 운영하지 않습니다 사칭하는 채널 조심하세요!
※ 구매대행 특성상 단순변심에 의한 교환 및 환불은 불가합니다!!
※ 배송일은 10~14일 기준 통관일정에 따라 조금씩 변동 가능합니다

(통관일정에 따른 배송지연은 환불사유가 될수 없습니다)


5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949818_2552.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949819_1576.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949838_6004.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949838_705.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949838_7583.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949838_8642.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949838_9795.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949839_1025.jpg
5e74661a42aa8b96233ce8fdbb4cb43d_1668949840_1611.jpg
 


Address : Harbour City, 3-27 Canton Rd., Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Tel : 86 +186 8847 9391
Copyright © www.imisazzi.net All rights reserved.